Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+4+Pk

Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+3+Pk
23.11.2017

Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+4+Pk

Usluga: Stručni nadzor

Investitor: Jovo Mihajlović, Bajina bašta

Mesto gradnje: Inđija