Usluge

 
 

PROJEKTOVANJE

Naša osnovna delatnost je projektovanje arhitektonsko-građevinskih objekata, izrada potrebne dokumentacije za ishodovanje građevinske i upotrebne dozvole, sa svim međufazama od idejnog rešenja do izvođačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje. U tom procesu vodimo se idejom da naši klijenti mogu na nas da se oslone da ih provedemo kroz sve potrebne procedure i da mogu da očekuju posvećenost sa naše strane – cilj je da se dođe do najboljeg rešenja, koje nije prvo i jedino, možemo da ponudimo nekoliko rešenja, između kojih se možete odlučiti za konačno, koje se razrađuje za dozvolu i izvođenje.

Vrste projekata za koje nas možete angažovati:

 • Idejno rešenje (IDR)
 • Idejni projekat (IDP)
 • Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
 • Projekat za izvođenje (PZI)
 • Projekat izvedenog objekta (PIO)
 • Plan posebnih delova – etažni projekat (PPD)
 • Projekat uklanjanja objekta (PUO)
 • Izveštaj o zatečenom stanju (IOZS)
 
 
 
 

 
 

IZVOĐENJE

Radimo po sistemu gruba-gradnja, a takođe i po sistemu “ključ u ruke” .
Naime, Vi odlučujete do kog nivoa završenosti objekta treba da idemo.

Vrste radova za koje nas možete angažovati: 

 • GRAĐEVINSKI RADOVI
  - Zemljani

  - Zidarski
  - Betonski
  - Armirački
  - Tesarski
  - Krovopokrivački
 • ZANATSKI RADOVI
 • INSTALATERSKI RADOVI
 • DOGRADNJE, ADAPTACIJE, SANACIJE i REKONSTRUKCIJE
 • “KLJUČ U RUKE”

Uz podršku našeg projektnog biroa spremni smo da odreagujemo na dodatne zahteve i izmene rešenja u toku gradnje, korigujemo materijalizaciju ili konstruktivna rešenja sa ciljem optimizacije istih.

Jedna od najrelevantnijih referenci jesu objekti koje smo izgradili. Stoga, pogledajte neke od objekata koji su rezultat našeg rada i Vaših i naših idejnih rešenja.

Kontaktirajte nas i dostavićemo Vam ponudu u obimu koji Vi želite.

 
 
 
 

 
 

STRUČNI NADZOR

Niz poslova vezanih za proveru kvaliteta izvođenja radova i primenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta. Kontrolu materijala koji se ugrađuje.
Kontrola podudarnosti izvođenja radova se tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je odobrena gradnja objekta. Kontrola dinamike građenja po etapama.

 
 

 
 

INŽENJERING

Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, naš inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naših inženjering usluga su:

 • Statički proračun
 • Izrada predmera i predračuna
 • Izrada kalkulacija cena
 • Izrada specifikacija materijala