Poslovni objekat – Po+P+1+Pk – Restoran Sidro

Poslovni objekat – P+0 – Magacin za brašno
23.11.2017
Stambeno-poslovni objekat – P+1+Pk
23.11.2017

Poslovni objekat – Po+P+1+Pk – Restoran Sidro

Usluga: Stručni nadzor

Investitor: Vlada Sapun, Beška

Mesto gradnje: Beška