Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+4+Pk

Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+3+Pk
31.10.2017

Stambeno-poslovna zgrada – Po+P+4+Pk

Usluga: Projektovanje

Investitor: Jovo Mihajlović, Bajina bašta

Mesto gradnje: Inđija