Poslovni objekat – Po+P+1+Pk – Restoran Sidro

Stambeno-poslovni objekat – P+0
31.10.2017
Poslovni objekat – P+0 – Magacin za brašno
31.10.2017

Poslovni objekat – Po+P+1+Pk – Restoran Sidro

Usluga: Projektovanje

Investitor: Vlada Sapun, Beška

Mesto gradnje: Beška