Poslovni objekat – P+0 – Magacin za brašno

Poslovni objekat – P+0 – Proizvodna hala sa magacinom
Novembar 23, 2017
Poslovni objekat – Po+P+1+Pk – Restoran Sidro
Novembar 23, 2017

Poslovni objekat – P+0 – Magacin za brašno

Usluga: Izvođenje

Investitor: A.D. „Žitosrem“ Inđija

Mesto gradnje: Inđija